ULTRA FırdöndüRDÜ

GENEL AÇIKLAMA

Türkiye’de tasarlanmış ve imal edilmekte olan ULTRA FırdöndüRDÜ çapa ve zinciri ek bir kilite ihtiyaç duymadan bağlamaya imkan sağlayan eşsiz bir üründür. 316Ti kalite masif paslanmazdan işlenerek imal edilip elde polisajlanan ULTRA FırdödüRDÜ’ler, tekne başındaki güzel görünüşleriyle birlikte kuvvetli ve sadedirler. Kullanımda ek bir güvenlik bantı yada kiltleme pimine ihtiyaç bırakmazlar.

ULTRA FırdöndüRDÜ’lerin kopma kuvvetleri bağlandıkları zincirden yüksektir, 360 derece dönebilir ve 30 derece yana yatabilirler. ULTRA FırdöndüRDÜ’ler çapanın baş makarasına doğru pozisyonda oturmasına yardımcı olan eşsiz bir düzeltme tırnağıyla ve köprüsüyle beraber imal edilirler. Bu tırnak ve köprü ULTRA FırdöndüRDÜ’nün 360 derece dönme özelliği bir araya gelince çapanızın kullanımı ve geri alınması gayet güvenli bir işleme dönüşür. Altı köşe kafalı pim+setskur güvenlik için ihtiyaç duyulan diğer önlemlerin alınmasına gerek bırakmaz. Ayrıca her ULTRA FırdöndüRDÜ’nün kopma kuvveti arkasında yazar.

5 yıllık garanti ile birlikte eşsiz tasarımının avantajları ULTRA FırdöndüRDÜ’yü dünyanın en gelişmiş fırdöndüsü yapar.

DAME 2011’de aday olan tek Türk tasarımıdır.

ULTRA FırdöndüRDÜ Kod Açıklaması:
DÖNDÜREN KÖPRÜ
Düzeltme tırnağının etkisini artırarak, baş makarasına kadar ters gelen çapanın düzelip, oturmasını sağlar.
YUVARLATILMIŞ KENARLAR
Çarptığı yerleri yaralamasını engeller.
ALTIKÖŞE KAFALI PİM + SETSKUR
Civatanın istenmeden çözülmesini engeller.
TEK PARÇA GÖVDE
Masif paslanmazdan imal edilen (döküm olmayan) tek parça gövde maksimum dayanımı sağlar. Kırılgan değildir. Çoğu çapada kullanıma uygundur.
TEFLON* O-RING
Özellikle yük altında çalışırken tutukluğa neden olan metal sürtünmesine izin vermez. Kendi kayganlığı sayesinde dönmeyi kolaylaştırır. Dünyada başka benzeri yoktur.
KENDİNİ TEMİZLEYEBİLEN YARI KÜRESEL MAFSAL
360 derece hareket edebilmesini ve kendini temizlemesini sağlar.
DÜZELTME TIRNAĞI
Eğer çapa baş makarasına ters gelirse, çapanın baş makarasından geçerken düzelmesini sağlar.
TEK PARÇA KAFA
Masif paslanmazdan imal edilen (dölüm olmayan) yarım küreyi içeren tek parça kafa maksimum dayanımı sağlar. Kırılgan değildir.
ALTIKÖŞE KAFALI PİM + SETSKUR
Civatanın istenmeden çözülmesini engeller.
ZİNCİR AÇIKLIĞI
Bu açıklık kullanılan zincire doğrudan bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Seçim Tablosu

Temel Özellikler
  • Ters gelen çapayı otamatik olarak düzeltip, yerine düz oturmasını sağlar.​

  • Kopma dayanımı zincirden fazladır, tutunma kuvveti çok yüksek olan çapalarda dahi kopma riski yaratmaz.

  • Pim kafaları altıköşe yuvalara boşluksuz oturtulduğundan dolayı, zamanla oynama olmaz ve kendiliğinden çözülmez.

  • Mafsal özellikle aşırı boşluklu yapılmıştır, zamanla kirlenmeden dolayı sıkışma olmaz.

  • Döküm olmadığından, kırılgan değildir.

  • İçinde gizli, kaydırıcı TEFLON Ring vadır. Bakımsız kalsa dahi çalışmaya devam eder.

* Döküm Olmayan Tek Parça Gövde : Masif paslanmazdan imal edilen (döküm olmayan) tek parça gövde maksimum dayanımı sağlar. Kırılgan değildir. Çoğu çapada kullanıma uygundur.

* Tek Parça Kafa : Masif paslanmazdan imal edilen (döküm olmayan) yarım küreyi içeren tek parça kafa maksimum dayanım sağlar. Kırılgan değildir.

* Yarı Küresel Kafa : 360 derece dönebilmeyi ve kendini temizlemesini sağlar. Özelikle fazla boşluklu yapılmıştır. Bu sayede içine kaçabilecek yabancı cisimlere rağmen çalışmaya devam eder.

* TEFLON* Ring : Özellikle yük altında çalışırken tutukluğa neden olan metal sürtünmesine izin vermez. Kendi kayganlığı s
ayesinde dönmeyi kolaylaştırır. Dünyada başka benzeri yoktur.

* Altıköşe Kafalı Pim + Setskur : Çapa ve zincirin her türlü hareketlerine rağmen kendiliğinden çözülüp düşmez

* Düzeltme Tırnağı : Eğer çapa baş makarasına kadar ters gelse bile, baş makarasından geçerken düzelmesini sağlar.

* Döndüren Köprü : Düzeltme tırnağının etkisini artırarak, baş makarasına kadar ters gelen çapanın düzelip, oturmasını sağlar.

* Yuvarlatılmış Kenarlar : Çarptığı yerlerin yaralamasını azaltır.

* Zincir Açıklığı : Bu açıklık kullanılan zincire doğrudan bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

* Detaylar : ULTRA FırdöndüRDÜ’ nün bağlanacağı max. çapa ağırlığı, zincir ve kopma kuvveti arkasına yazılmıştır.

* Garanti : Bütün ULTRA FırdöndüRDÜ’ler standart 5 yıl garantilidir.

- ULTRA FırdöndüRDÜ, uzun yıllar boyunca, güvenli olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak güvenlik ile ilgili olduğu için bazı kontrollerin yapılması uygun olur.

- En az yılda bir defa göz kontrolü yapılarak beklenmedik bir olumsuzluk var mı diye bakılmalıdır.

- Küresel mafsal mineral kaplanmışsa, suya dayanıklı lityum bazlı gres sürülmesi, çalışmasını rahatlatır.

- Pim setskurları kendiliğinden gevşemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu durumun herhangi bir nedenle değişmediği görülmelidir.

- Mafsaldaki tırnağın boyun üzerinde bir miktar ezilme yapması normaldir. Bu ezilme, çapanın ters gelmesini düzeltme sırasında oluşmaktadır. Düzeltme mekanizmasının ne kadar çok çalıştığını  gösterir ve sadece estetik bir olumsuzluktur. Bu ezilmenin bir zaman sonra yavaşlaması ve fazla devam etmemesi beklenir. Fakat ezilen yerdeki çap, boynun küre ile birleştiği yerdekinden daha küçük ölçüye inmişse, o zaman fırdöndürdünün güvenliği azalmıştır, bu duruma yol açan aşırı zorlanmanın nedeni bulunup giderilmeli ve yeni bir fırdöndürdü ile değiştrilimelidir. Aksi halde bu durumun devamı fırdöndürdünün kopmasına neden olabilir.

Böyle bir durum oluşmasının muhtemel nedenleri şunlar olabilir;

- Fırdöndürdünün seçim tablosunda izin verilenden daha ağır bir çapaya bağlanıp kullanılması. Yani diğer bir deyişle tavsiye edilenden küçük bir fırdöndürdü kullanıyor olmanız.

- Yüksek mukavemetli bir zincire küçük fırdöndürdünün bağlanması. Bu durumdaki küçük fırdöndürdü büyük kuvvetler altında çalışacağı için aşırı yıpranma olacaktır. Zincirin kopma kuvvetinden daha büyük kopma kuvvetine sahip bir fırdöndürdü seçilmesi gerekir.

- Baş makarasının ters gelipte düzelmek isteyen çapanın yana doğru hareketini kısıtlayacak kadar aşırı dar olması.

- Baş makarası üzerinde zincir baklaları için özel kanal olması. Bu kanal dönmek isteyen çapanın dönüşünü zorlaştırır. Beklenen faydadan daha çok problem yaratır.

- Yüksek hızlı bir ırgat kullanıyor olmanız. Ters gelen çapanın düzelmesi için gerekli zamanı vermez ve bu nedenle fırdöndürdü de aşırı zorlanmaların oluşmasına neden olur. Bunun önlemek için zincir geri çekilirken tam fırdöndünün makaradan geçmesi anında 1sn. kadar ırgatı durdurunuz. Çapa yavaşça dönüp düzeldikten sonra çekmeye devam ederseniz aşırı zorlanmalar olmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:
- Yukarıdaki önerilerin dikkate alınması zorunludur. Aksi halde zamanla can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atacak durumlar oluşabilir. Böyle bir durumda ULTRA Fırdöndürdü’nün üretici ve satıcılarının hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

- Yukarıdaki önerilerin dikkate alınmaması halinde ULTRA Fırdöndürdü’nün garantisi geçersizdir.

Çapa geri çekilip baş makarasına oturtulduğunda, istenmeden herhangi bir nedenle tekrar denize gitmesini önlemek için,çapa sabitleme kancası kullanılmalıdır. Bu kanca, fırdöndü gövdesinde çapa kol ucundan artan boşluğa takılmalıdır. Daha sonra gerdirilerek en yakın koç boynuzuna volta edilmesi gerekir.

Eski anlayış ile yapılmış çapaların çoğunun kol uçlarındaki bağlantı deliği ovaldir. Bunun nedeni, Fırdönülerin yeterince gelişmediği zamanlardaki çapaları bağlarken, U (veya D) kilit kullanabilmek içindir. ULTRA Fırdöndürdünün tüm teknik özellikleri ve güvenliği, aynı gruptaki U(veya D) kilitlerden çok ilerdedir. Ancak ULTRA Fırdöndürdüyü, ULTRA olmayan ve kol ucu oval delikli bir çapaya bağlarsanız, hareket sırasında çok ender de olsa, bazen istenmeyen bir konumda kasılıp kilitlenebilir. Eğer bu ender olasılığı tamamen yok etmek isterseniz, oval deliğin geriye doğru olan gereksiz boşluğunu küçük bir modifikasyon ile engellemeniz uygun olur.

 

Bizi Tercih Edenler