Peter Burnet

Peter Burnet

From: Peter BURNET
To: [email protected]
Sent: Thursday, July 05, 2007 3:53 PM
Subject: Re:Ultra Anchor

"We replaced our Lloyds approved high holding power anchor which consistently failed to hold our yacht, with an Ultra Stainless Steel Anchor and Swivel of the same weight.

I am delighted to confirm that the 80Kg* Ultra not only looks superb but has held my 100 ton yacht securely during 2 days of 40 knot winds with gusts up to 50 knots. At the height of the storm, the anchor slipped some 20m but quickly dug itself in again"

Peter Burnet. Owner of Spirit of the East.

* The recommended Ultra size for 100ton Sail boat is 100kg. However, we wanted to compare its performance with the previous anchor therefore 80kg Ultra is being used on that boat. We believe at the height of the storm 100kg Ultra on that boat would not slip even for 1 meter.

Ultra Marine
2019-07-14T16:13:12+03:00

"We replaced our Lloyds approved high holding power anchor which consistently failed to hold our yacht, with an Ultra Stainless Steel Anchor and Swivel of the same weight.

I am delighted to confirm that the 80Kg* Ultra not only looks superb but has held my 100 ton yacht securely during 2 days of 40 knot winds with gusts up to 50 knots. At the height of the storm, the anchor slipped some 20m but quickly dug itself in again"

Peter Burnet. Owner of Spirit of the East.

* The recommended Ultra size for 100ton Sail boat is 100kg. However, we wanted to compare its performance with the previous anchor therefore 80kg Ultra is being used on that boat. We believe at the height of the storm 100kg Ultra on that boat would not slip even for 1 meter.

From: Peter BURNET To: [email protected] Sent: Thursday, July 05, 2007 3:53 PM Subject: Re:Ultra Anchor

Peter Burnet

From: Peter BURNET
To: [email protected]
Sent: Thursday, July 05, 2007 3:53 PM
Subject: Re:Ultra Anchor

“Lloyd dan yüksek Tutma Kuvveti sertifikalı olmasına rağmen teknemizi tutmada başarısız olan çapamızı, aynı ağırlıkta Paslanmaz Çelik Ultra Çapa ve Fırdöndü ile değiştirdik.
Şunu memnuniyetle belirtmeliyim ki, 80kg* Ultra sadece süper görünüşüyle değil, 100 ton luk teknemizi 40 knot hatta dönem döndem 50knota ulaşan rüzgarda 2 gün boyunca çok güvenli bir şekilde tutmuştur. Fırtanın tavan yaptığı dönemde çapa 20m kadar kaymasına rağmen tekrar çabuk bir şekilde dibe dalmıştır.
Peter Burnet. Spirit of the East’ in sahibi.
* 100ton yelkenli tekne için önerilen Ultra Çapa 100kg’dir. Ancak, önceki çapayla karşılaştırma yapmak istediğimiz için bu teknede 80kg Ultra kullanılıyor. 100kg Ultranın fırtınanın tavan yaptığı dönemlerde 1m bile kaymayacağına inanıyoruz.

Ultra Marine
2019-07-08T18:43:43+03:00

“Lloyd dan yüksek Tutma Kuvveti sertifikalı olmasına rağmen teknemizi tutmada başarısız olan çapamızı, aynı ağırlıkta Paslanmaz Çelik Ultra Çapa ve Fırdöndü ile değiştirdik.
Şunu memnuniyetle belirtmeliyim ki, 80kg* Ultra sadece süper görünüşüyle değil, 100 ton luk teknemizi 40 knot hatta dönem döndem 50knota ulaşan rüzgarda 2 gün boyunca çok güvenli bir şekilde tutmuştur. Fırtanın tavan yaptığı dönemde çapa 20m kadar kaymasına rağmen tekrar çabuk bir şekilde dibe dalmıştır.
Peter Burnet. Spirit of the East’ in sahibi.
* 100ton yelkenli tekne için önerilen Ultra Çapa 100kg’dir. Ancak, önceki çapayla karşılaştırma yapmak istediğimiz için bu teknede 80kg Ultra kullanılıyor. 100kg Ultranın fırtınanın tavan yaptığı dönemlerde 1m bile kaymayacağına inanıyoruz.

From: Peter BURNET To: [email protected] Sent: Thursday, July 05, 2007 3:53 PM Subject: Re:Ultra Anchor
About Ultra Marine